Wanneer gevelisolatie plaatsen?

In welke gevallen kies je het best om je buitengevels te isoleren langs de buitenzijde?

Er is geen spouw aanwezig

Indien de gevels geen luchtspouw bevatten dan heb je waarschijnlijk te maken met een volle buitenmuren. Veel oude huizen werden vroeger opgetrokken in buitengevels zonder luchtspouw. Ze werden voldoende dik gemetst om de koude buiten te houden. Je kan een volle buitenmuur herkennen als er kopse stenen in verwerkt zijn. Om zeker te zijn dat je geen spouwmuren hebt kan je steeds een diagnose laten uitvoeren door een isolatiespecialist. Heb je toch spouwmuren, dan kan je deze na-isoleren met spouwmuurisolatie.

De buitengevel is aan een grondige renovatie toe

Wanneer de buitengevels in slechte staat staan en je wenst uit uitzicht van de bestaande gevel niet te behouden, kan je 2 vliegen in 1 klap slaan. Je plaatst isolatieplaten tegen de bestaande gevel en je werkt af naar keuze.

Langs binnen isoleren is geen optie

Indien het ook niet mogelijk is om isolatie langs binnen te plaatsen is de buitengevel isoleren de enige oplossing. Soms is langs binnen isoleren niet mogelijk door beperkte plaats. Het plaatsen van een geïsoleerde voorzetwand langs binnen neemt al snel 20-30 cm ruimte in. Kleine kamers die zich achter de buitengevel bevinden kunnen te klein overkomen. Het kan ook zijn dat het technisch niet mogelijk is om langs binnen te isoleren. Denk maar aan de aanwezigheid van radiatoren, leidingwerk ( sanitair, elektriciteit, verwarming... ). Alles uitbreken zou te veel kunnen kosten. Isoleren langs buiten is dan de beste optie.

Mag je wel voorgevelisolatie plaatsen?

Vanaf dat je werken aan de voorgevel laat uitvoeren ben je vergunningsplichtig. Zijn de werken zo ingrijpend dat er aan de constructiedelen geraakt wordt ( bvb stabiliteitswerken, afbraak en herbouwen van de gevel... ) dan dien je een architect onder de arm te nemen. Dan dien je samen met de architect een uitgebreid dossier samen te stellen.

Laat je geen constructieve verbeteringswerken aan de voorgevel uitvoeren maar wens je deze enkel langs buiten te isoleren dan volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling. Elke aanvraag kan resulteren in een weigering van voorgevelisolatie aan de buitenzijde als de erfgoedwaarde van het pand dan wel de kwaliteit, harmonie en/of eenheid van het straatbeeld dergelijke ingreep niet toelaat. Bij panden die als monument beschermd zijn is voorgevelisolatie aan de buitenzijde niet toegestaan. In een beschermd stads- of dorpsgezicht is de mogelijkheid van gevelisolatie afhankelijk van de erfgoedwaarde van het betrokken gebouw en van de te volgen adviezen van de betrokken diensten.

Vooraleer je de isolatiewerken laat uitvoeren aan de voorgevel, ga na of het überhaupt wel mag. Ben je geweigerd dan is isoleren langs de binnenzijde enige optie.

Zijgevels & achtergevel isoleren

Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels & achtergevels zijn vrijgesteld van vergunning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het plaatsen van steenstrips, gevelisolatie...

Complexe gevel = te duur

Buitengevels kunnen ook te complex zijn om langs buiten te isoleren waardoor het te duur wordt. Denk maar aan de aanwezigheid van gevelstijlen, siergevelelementen, speciale raamdorpels, afgeronde raam- en deuropeningen enz... Alle gevelelementen dienen uitgewerkt te worden wat het zeer duur maakt zelfs na aftrek van bepaalde subsidies en premies.

Rd-waarde isolatie voldoet niet

Voorgevelisolatie wordt pas toegestaan wanneer de Rd-waarde groter of gelijk is aan 3,0 m²K/W. Voldoen jouw isolatie niet aan deze norm, dan mag je niet langs buiten isoleren.

Offerte gevelisolatie? Klik hier