Hoe binnenmuur isoleren

Om de buitengevel langs binnen na te isoleren bestaan er 2 systemen. De isolatie direct tegen de buitengevel plaatsen of werken met een structuursysteem / voorzetwand die tegen of los van de buitengevel wordt geplaatst.

1. Plaatsing isolatie rechtstreeks tegen binnenzijde buitengevel

Eén van de mogelijkheden om buitenmuren langs binnen thermisch te isoleren is het aanbrengen van de isolatieplaten rechtstreeks tegen de buitengevel. Zowel de binnen- als buitenzijde van de buitengevel dienen te voldoen aan een aantal criteria. Zeer belangrijk is dat de gevel uit een damp-open materiaal bestaat. Voldoen ze niet dan is isoleren langs de binnenzijde niet de beste oplossing.

De muurisolatie wordt meestal gelijmd of mechanisch bevestigd. Deze manier van na-isoleren kan je enkel toepassen indien de ondergrond langs binnen mooi effen staat omdat er meestal met harde isolatiepanelen wordt gewerkt.

Je kan de isolatieplaten nadien afwerken met een pleisterlaag. Er bestaan ook 2-in-1 isolatieplaten. Deze isolatieplaten zijn afgewerkt met een gipskartonplaat. Het voordeel van dit systeem is dat je geen regelwerk nodig hebt. Nadien kan je de platen afwerken met een pleisterlaagsysteem. De isolatieplaten kunnen bestaan uit minerale wol, PIR, EPS of XPS-platen.

2. Plaatsing isolatie met structuursysteem

Raamwerk tegen buitengevel

Indien de ondergrond van de buitengevel niet effen is én als er veel technische elementen langs binnen weggewerkt dienen te worden ( leidingen, afvoeren, radiatoren... ), dan kan je opteren om een raamwerk te plaatsen. Het raamwerk bestaat uit stijlen en regels dewelke op regelmatige afstand van elkaar worden geplaatst. Ze worden bijeengehouden door verankering in vloer- en plafondprofielen. Het raamwerk bestaat meestal uit houten of aluminium regels en stijlen. Je kan het raamwerk direct tegen de buitengevel plaatsen of een stukje van de buitenmuur plaatsen om een technische spouw te creëren.

Tussen de verticale stijlen wordt de thermische muurisolatie geplaatst. Deze kunnen bestaan uit half-harde isolatieplaten zoals mineralewol ( glaswol / rotswol )... of kunststofplaten. Er dient steeds een dampscherm geplaatst te worden tegen de isolatie vooraleer deze wordt afgewerkt. Vervolgens worden tegen het verticaal raamwerk horizontale regels geplaatst waartegen bijvoorbeeld gipskartonplaten worden geplaatst. Er bestaan tal van soorten afwerkingen van gipskartonplaten. Er bestaan veel verschillende manieren hoe je het raam- en regelwerk opbouwt. Meestal zal de vorm en ligging ( horizontaal / verticaal ) van de afwerking ( platen / sidings / planchetten / pleisterwerk... ) het raamwerk bepalen.

Een raamwerk geplaatst tegen de buitengevel kan ook opgevuld met thermische isolatie in de vorm van isolerende granulaten of vlokken zoals glaswolvlokken, cellulosevlokken, kurk, EPS parels... Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van PIR-schuim. De holle ruimtes tussen het regelwerk worden opgespoten met thermisch isolerend schuim.

Voorzetwand los van buitengevel

In sommige gevallen gaat men werken met een voorzetwand. Je kan opteren om net voor de buitengevel een voorzetwand te metsen. Deze kan bestaan uit baksteen of betonsteen. Of je kan een voorzetgevel in een houten of metalen raamwerk optrekken. Bij gebruik van deze materialen moet je wel nog muurisolatie in de vorm van vlokken, granulaten, plaatmateriaal ( cellulosevlokken, houtwol, geëxpandeerd polystyreen... ) tussen de buitengevel en de nieuwe voorzetgevel te plaatsen / blazen.

Je kan ook direct gebruik maken van isolerende bouwblokken, denk maar aan cellenbeton. Cellenbeton heeft de eigenschap om water af te stoten, waardoor de plaatsing van een dampscherm niet meer nodig is. Bovendien zijn ze zelf-isolerend waardoor geen extra isolatie meer nodig is. Ze vormen de perfecte voorzetwand die je kan schilderen of bepleisteren. Let er wel op dat je te kampen krijgt met extra gewicht, cellenbetonblokken zijn het minst zwaar ( afhankelijk van de dikte ).

Offerte binnenmuurisolatie? Klik hier