Wanneer binnenmuurisolatie

Wanneer is het interessant om de binnenkant van de buitengevel te isoleren? Wij geven een aantal tips.

Binnenmuurisolatie als enige alternatief

Over het algemeen geldt de regel dat het aanbrengen van binnenisolatie tegen de buitenmuur de laatste optie is indien het niet mogelijk is om na te isoleren in de spouw of langs buiten. Langs binnen isoleren is een delicate manier van isoleren daar het zeer gevoelig is aan vocht- en condensatieproblemen ten gevolge van koudebruggen. Het isoleren en afwerken dient met de nodige omzichtigheid uitgevoerd te worden. Pijnpunten zijn bouwknopen waar muren bij elkaar komen of daar waar vloer en wand elkaar raken. Er moet voor het juiste isolatiesysteem gekozen te worden. Is isoleren langs binnen de enige optie, dan dient eerst een goede geveldiagnose van de bestaande gevel gemaakt te worden. Een isolatiespecialist zal je meer info geven over de mogelijkheden.

Geen damp-open gevelmateriaal

Belangrijk is dat de afwerking / afwerkingsmateriaal van de buitengevel damp-open is. Dampwerende muurverf, muurafwerking in mozaïek, geglazuurde baksteen, tegels... zijn niet ideaal omdat ze niet damp-open zijn. Warme lucht kan niet naar buiten waardoor condensatie in de muur plaatsvindt. De kans op schimmelvorming en vochtproblemen is zeer groot waardoor niet aangeraden wordt om in degelijke gevallen langs binnen te isoleren. Isoleer je toch, voorzie dan een uitstekende ventilatie om vochtige en warme lucht naar buiten te drijven. Of zorg ervoor dat het dauwpunt niet in de gevel plaatsvindt maar eerder in een spouw.

Staat van de buiten- en binnengevel

Buitengevels met zichtbare vorstschade aan het metselwerk vertonen scheuren, loszittende voegen, organische aanslag. ( mossen, algen, klimop... )  Deze dienen eerst vochtvrij gemaakt te worden door middel van een vochtbestrijding. Schade aan het metselwerk en voegwerk dient aangepakt te worden door middel van een metselwerkrenovatie of voegrenovatie. Het voegwerk voldoen om langs binnen te kunnen isoleren, het moet vorstbesteding zijn en mag niet loszitten.

Ook de binnenzijde van de te isoleren buitengevel moet in goede staat zijn. Er mogen geen vochtproblemen zoals opstijgend vocht, doorslaand vocht, schimmelvorming... aanwezig zijn. Indicatoren van een slechte muur zijn een muffe geur, loszittend pleisterwerk, behangpapier, rottend houtwerk, scheuren, loszittende verf enz... Eerst dienen alle problemen opgelost te worden vooraleer langs de binnenzijde geïsoleerd kan worden.

Er wordt geopteerd om enkel gevels langs binnen te isoleren dewelke een geringe regenbelasting ondergaan en waarvan de dikte van de volle buitenmuur minimum 1,5 stenen bevat.

Renovatiewerken

Langs binnen isoleren is wel interessant indien grondige renovatiewerken van de binnenruimte voorzien is. Alle technische leidingen, afvoeren & verwarmingselementen kunnen perfect weggewerkt worden in de luchtspouw van bijvoorbeeld een geïsoleerde voorzetwand. Plan je grote renovatiewerken, bekijk dan zeker de opties om langs binnen te isoleren i.p.v. langs buiten.

Geen vergunning nodig

Indien je geen bruikbare spouw hebt en het is niet mogelijk om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van buitenisolatie door bijvoorbeeld wegens dorpszicht of het is gewoon technisch te duur om langs buiten te isoleren, dan is isoleren langs binnen soms de enige oplossing. Je hebt in principe geen vergunning nodig tenzij je structurele aanpassingen aan de buitengevel wenst uit te voeren. Bovendien dien je dan een architect in te schakelen.

Goedkope manier van isoleren

Voor mensen die prijsbewust wensen te renoveren, is isoleren langs de binnenzijde soms de beste oplossing. Je hoeft niet alles direct af te werken. Het voordeel is dat je de isolatiewerken en afwerking in verschillende fases kan ( laten ) uitvoeren. Zo kan je kan je je budget verspreiden in de tijd.

Offerte binnenmuurisolatie? Klik hier