Welke spouw is geschikt

Enkel een bestaande spouw dewelke geschikt is voor na-isolatie mag geïsoleerd worden met thermische isolatie. Er zijn een aantal criteria waar je op dient te letten.

Spouwmuur herkennen

Vooraleer je een buitenmuur kan isoleren in de spouw, moet je er zeker van zijn dat je te maken hebt met een spouw. Er bestaan een aantal technieken en uiterlijke kenmerken hoe je een spouwmuur kan herkennen:

  • onderaan en bovenaan de buitenmuur bevinden zich open stootvoegen
  • indien je door het buitenspouwblad boort, schiet de boor na +/- 9 cm door in de luchtspouw
  • de dikte van de buitengevel is +/- 25-30 cm dik
  • de buitengevel dateert van na WOII
  • er zijn geen "kopse" kanten te zien in het metselwerk
  • raadpleeg bouwplannen / tekeningen

Heb je te maken met een spouwmuur, dan zal d.m.v. een endoscoop en/of camera-inspectie een spouwmuurinspectie plaatsvinden.

Te vervuilde spouw

Indien de bestaande spouw te veel vervuilt is voldoet ze niet. Mortelresten, mortelbaarden, vogelnesten, ongedierte, oude en versleten isolatiematerialen... zorgen voor een slechte verdeling van de na-isolatie. Vervuiling kan je oplossen door de volledige afbraak van het buitenspouwblad of een gedeelte ervan.

Minimaal 5 cm dikte

Enkel spouwmuren van minimum 5 cm breedte komen in aanmerking voor na-isolatie. Een te kleine spouw met eventuele lichte vervuiling kan zorgen voor een slechte verspreiding van bijvoorbeeld isolerende parels of inblaaswol. Bovendien is een te kleine spouw een slechte isolator. Je dient voldoende dikte te hebben om het verlies van warmte te minimaliseren. Om de dikte van een bestaande spouwmuur te controleren wordt gebruik gemaakt van een endoscoop.

Dampwerende materialen

Een goede geïsoleerde buitenmuur dient voldoende vochtdoorlaatbaar te zijn. Door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten kan condensatie in de spouw ontstaan. Indien het buitenspouwblad opgetrokken werd in een dampremmend materiaal zoals geglazuurde baksteen / keramische tegels of een dampremmend verfsysteem kan de condensatie geen weg naar buiten vinden waardoor het dauwpunt in de spouw kan plaatsvinden met kans op schimmelvorming tot gevolg. Daarom worden enkel voldoende damp-open buitengevels voorzien van na-isolatie.

Slagregen en doorslaand vocht

Ook de oriëntatie van een te isoleren spouwmuur speelt een rol. Slecht georiënteerde buitengevels zijn naar het westen / zuid-westen gelegen en hebben te kampen met zeer veel slagregen waardoor dat de kans van vochtopname en doorslaand vocht het grootst is. Zeker hoge gebouwen en gebouwen gelegen aan de kust of open vlaktes hebben te kampen met extra slagregen.

Ook een poreus buitenspouwblad zorgt trouwens voor extra vochtopname wat moeilijk met een volledige spouwvulling afgevoerd kan worden. Vocht kan in contact komen met de volledige spouwvulling waardoor de kans bestaat dat de spouwmuurisolatie haar isolerende eigenschappen verliest. Is na-isoleren echt de enige optie, dan dient de buitengevel eerst volledig vochtvrij te zijn. Je kan poreuze buitengevels na het isoleren eventueel beschermen door het aanbrengen van een hydrofuge, zolang ze maar damp-open is.

Staat van de gevelsteen

Zoals boven beschreven dient de gevelsteen damp-open te zijn maar ook de staat van het metselwerk moet in orde zijn. Scheuren in het metselwerk, loszittende voegen... moeten dankzij een metselwerk renovatie aangepakt worden. Aangezien de spouwmuur opgevuld kan worden met kleine parels of vlokken mag er geen lekkage ontstaan. Ook tekenen van organische vervuiling zoals zouten, mosvorming, klimop... dienen eerst dankzij een gevelrenovatie aangepakt worden zodoende er een gezonde spouwmuur ontstaat.

Heeft de buitengevel te kampen met vochtproblemen zoals doorslaand vocht of opstijgend vocht, dan dient eerst de oorzaak aangepakt te worden om vervolgens een vochtbestrijding van vochtige buitenmuren plaats te vinden.

Ook dient de afdichting tussen het buitenschrijnwerk en de buitengevel dicht te zijn. Is dat niet het geval dan dient het buitenschrijnwerk afgekit te worden dankzij elastische kitwerken. Heb je te maken met rolluiken, zorg dan voor een afdichting tussen de spouw en de rolluikkasten.

Gratis spouwmuur diagnose

Wens je te weten of je te maken hebt met een potentiële spouwmuur? Schakel dan een vakman in en vraag een gratis spouwmuurinspectie diagnose aan. Zo ben je zeker of je maken hebt met een geschikte spouwmuur of niet. Boven dien ontvang je advies en raad welke isolatietechniek geschikt is om jouw spouw te vullen. Klik hier om een diagnose aan te vragen.

Offerte muurisolatie? Klik hier