Spouwmuurisolatie vervangen

In sommige gevallen is het beter om bestaande spouwmuurisolatie te verwijderen en te laten vervangen door nieuwe thermische isolatie.

Oude spouwmuurisolatie = slechte isolator

Tientallen jaren geleden werden spouwmuren voor het eest gevuld met isolatiematerialen. Spijtig genoeg hadden deze materialen een vrij beperkte weerstand tegen het verlies van warmte doorheen buitenmuren. Door de steeds strengere wetgeving zijn isolatiefabrikanten op zoek gegaan naar steeds meer betere isolerende isolatiematerialen, mét geringe dikte. Het kan zijn dat jouw oude buitenmuren geïsoleerd zijn maar dat het comfort binnenin de woning niet is wat het moet zijn. Daarom kan het nuttig zijn om oude muurisolatie gedeeltelijk of volledig te verwijderen en te vervangen door nieuwe isolatiematerialen. Je zal minder verwarmen dan nu en je bespaart hierdoor op de energiefactuur. Bovendien is het milieuvriendelijk.

Afbreken bestaand buitenspouwblad

Eén van de opties is het afbreken van het buitenspouwblad. Dit is de best manier om alle oude isolatie vakkundig te verwijderen. Vervolgens worden nieuwe isolatieplaten geplaatst en wordt er een nieuw buitenspouwblad gemetst om een spouw te creëren. Dit is de ideale oplossing voor buitenmuren die in slechte staat verkeren en waarbij een gevelrenovatie te duur is. Bovendien geniet je achteraf van een volledig nieuwe en propere buitengevel.

Inzakken isolatie

Oude isolatiematerialen gaan door verwering en hun eigen gewicht op termijn doorzakken in de spouw. Zo ontstaan er plaatsen in de spouwmuur die minder goed geïsoleerd worden waardoor er koudebruggen ontstaan met eventuele condensatieproblemen tot gevolg. Belangrijk is dat de buitenmuurisolatie één geheel en homogene schil vorm rondom de woning. Maar ook vervuiling van de spouw ( stof / vuil / ongedierte / nesten... ) kunnen ervoor zorgen dat de oude isolatie niet meer goed aansluit of dat oude spouwhaken het begeven hebben. Het is mogelijk om d.m.v. een spouwmuurinspectie de problemen op te sporen en vervolgens de spouw op te vullen met bijvoorbeeld EPS parels of inblaaswol. Op bepaalde plaatsen kunnen ook bakstenen weggenomen worden en wordt de isolatie vervangen of men brengt parels of vlokken in de spouw d.m.v. een kleine opening in de buitengevel. Wat ook een zeer goed isoleert voor bestaande spouwmuren dat is UF-muurisolatie in de vorm van schuim.

Warmtelekken opsporen

Plaatsen in de spouw waar warmte verloren gaat, kunnen opgespoord worden dankzij een thermografisch onderzoek met de warmtebeeldcamera. Maar niet alle warmteverliezen maar ook kunnen eenvoudig koudebruggen, tochtzones, constructiefouten, opstoppingen, waterlekken...opgespoord worden dankzij een audit. Een vakman voert een infrarood-audit uit en spoort zo alle lekken op. In het verslag kan ook advies gegeven worden hoe je alle lekken kan oplossen en wat het zal kosten. Dergelijke audits zijn zeer interessant om na te gaan hoe en waar het noodzakelijk is om na-isolatie toe te voegen. Ook vooraleer je een woning koopt, kan een audit je veel geld besparen.

Prijs spouwisolatie verwijderen & vervangen

Het laten verwijderen van bestaande spouwisolatie is geen goedkope aangelegenheid. Indien je het buitenspouwblad afbreekt, moet je rekening houden met het afvoeren van alle afval ( bakstenen, oude isolatiematerialen, spouwresten... ). Je zal waarschijnlijk een container moeten huren. Denk ook aan het stutten van bepaalde raam- en deur openingen. Om de nieuwe isolatiematten te kunnen plaatsen dienen de oude spouwhaken en isolatiehouders nog intact te zijn, anders dienen deze vervangen te worden. Ook eventuele waterkering tussen dorpels en raamlintelen dient opnieuw geplaatst te worden, regenwater afvoeren moeten gerenoveerd worden enz... Ook de prijs van de nieuwe gevelsteen, bijhorende metselwerken en kitwerken moeten betaald worden.

Vergelijk en vraag advies. Wij raden aan om via onze website een offerte aan te vragen en vervolgens advies te ontvangen mét prijsvoering wat de beste oplossing is.

Offerte muurisolatie? Klik hier